Proiectare

Tipurile de clădiri proiectate

 • Construcții civile
 • Construcții de menire socială
 • Construcții industriale

Actele necesare pentru obținerea autorizației de construrire

 • Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile
 • Certificatul de urbanism 
 • Extrasul din documentația de proiect ( memoriu explicativ, plan general, fațate, soluții cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție)
 • Avizele de verificare a documentației de proiect ( plan general, arhitectură, rezisteță) sau raportul unic de verificare a documentației de proiect
 • Buletin de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare ( pentru persoană juridică )
 • Contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) și proiectant

Etapele elaborării documentației de proiect

 • Contractarea serviciilor de proiectare
 • Elaborarea sarcinii tehnice
 • Schița de proiect
 • Obținerea certificatului de urbanism
 • Elaborarea documentației de proiect
 • Verificarea și devizarea proiectului
 • Obținerea autorizației de construire
 • Supravegherea de autor
 • Recepția obiectului construit

Conținutul proiectului

 • Memoriu explicativ
 • Planul General
 • Soluții tehnologice
 • Soluții arhitecturale, rezistența construcțiilor
 • Echipamente și sisteme inginerești ( sistemul de alimentare cu apă, canalizare, gaz, încălzirea și ventilarea, rețele de comunicații)
 • Semnalizarea și/sau stingerea automatizată a incendiilor
 • Organizarea lucrărilor de construire